Keskiviikko 5.6

klo 8.00  Ilmoittautuminen aukeaa (avoinna koko päivän)

klo 8.00-9.15 Aamukahvit

klo 9.30-9.45 Avauspuheenvuoro, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, HAMK

klo 9.45-9.50 Tapahtuman turvallisuus, turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen, HAMK

klo 9.50-10.40 Osallistava keynote: Korkeakouluopettaja: katoava ja pahoinvoiva luonnonvara? Mikä saa hakeutumaan opettajan ammattiin ja mikä saa siinä pysymään? Miten voisimme tukea opettajien hyvinvointia? Liisa Postareff, Piia Kolho, Ari Hietala, Heta Rintala, Jari Jussila, Laura-Maija Hero

klo 11.00–12.00 Sessio 1

klo 12.00-13.30 Lounastauko

klo 13.00-16.00
 Välipalatarjoilu

klo 13.30–15.00 ​Sessio 2

klo 15.00–16.00 Online keynote-puhuja
Reimagining Higher Education: Transforming Systems For Human and Planetary Flourishing
Otto Scharmer, Senior Lecturer, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Founding Chair, Presencing Institute
Lue abstrakti

klo 16.10 Kuljetukset Kampukselta Hotelleille
Kuljetukset eivät lähde ennen ohjelman päättymistä

klo 18.00-18.10 Kuljetukset Vanajanlinnan iltajuhlaan
Hotellikohtaiset lähtöajat löytyvät yhteiskuljetukset linja-autolla välilehdeltä

klo 18.30 Vanajanlinnan ovet aukeavat

klo 19.15 Tervetuloa!
Avaussanat, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, HAMK ja kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, Hämeenlinna

klo 19.30-19.45 Yliopistopedagogiikka-lehden palkintojen jako

klo 19.45-21.15 Illallinen
Ruokailu on seisomapöydissä

klo 21.15-22.00 Stand up
Näyttelijä, koomikko Ernest Lawson

klo 22.00 Deep Undercover -bändi tanssittaa

klo 23.00 Jatkot Vanajanlinnan Salakapakassa

Sessio 1

Tila: Auditorio

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Suomalaisen korkeakoulupedagogiikan kehittämistarpeet: opiskelijoiden, opettajien ja pedagogisten johtajien näkökulmia

Lue abstrakti

Huusko Mira, Nurkka Niina, Toom Auli

”Yhteinen tahtotila parhaasta mahdollisesta koulutuksesta” – pedagogisella johtamisella kohti hyvinvoivaa korkeakouluyhteisöä

Lue abstrakti

Niinikoski Sanna, Nurkka Pauliina

Suullinen esitys

Tila: Luokka Vi-C-130

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Uuden yliopistopedagogiikan opintokokonaisuuden tutkimusperustainen ja yhteisöllinen kehittäminen

Lue abstrakti

Hyytinen Heidi, Lähdesmäki Sirkku, Väisänen Sanna

Digivisio2030: Digipedagogiikan laatukriteerit ja oppijan yhtenäinen käyttökokemus

Lue abstrakti

Hakala Sini, Huhtala Kalle

Digipedagogiikan parantava voima: fokuksessa opiskelijoiden hyvinvointi

Lue abstrakti

Puranen Pasi, Kullberg Olesia

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-146

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Opettajan digipedagoginen osaaminen –kysely hyvinvointia boostaamassa

Lue abstrakti

Oikarinen Viivi, Vertanen Tiina

Opiskelijoiden näkemyksiä ja toiveita jatkuvan oppimisen asynkronisesti ja itsenäisesti toteutetun opetuksen kehittämiseksi

Lue abstrakti

Alhonsuo Mira, Hurri Päivi, Soininen Tiina

Taideyliopiston henkilöstön digitaitojen tasonnosto – osaamisen määrittäminen vaatii ymmärryksen omasta digitaalisesta ympäristöstä

Lue abstrakti

Laatikainen Juha

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-304-305 ja ZOOM

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 11.30

Kindling connections: dialogues on student-teacher collaborations

Lue abstrakti

Brito Salas, Kelly

Tila: Vi-C-339

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Opetussuunnitelmat ja kurssit edistämässä kestävyysosaamista korkeakouluissa

Lue abstrakti

Mykrä Niina, Jaakkola Noora, Karvonen Meeri

Työpaja

Tila: Vi-D-105

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 11.30

Ilona IT yhteistyössä Turnitinin kanssa

Korhonen Risto / Ilona IT ja Henderson Nigel /Turnit

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-214-215

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Miten varmistetaan, että korkeakoulutus on kaikkien saavutettavissa? Tiedekasvatuksen ja toisen asteen yhteistyön keinoin kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta

Lue abstrakti

Harsia Tuulikki, Salkonen Laura

Työpaja

Tila: Vi-D-217/218

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Työpaja kansallisen oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen päivittämisestä

Lue abstrakti

Jauhiainen Ilmari, Kaipainen Terhi, Lindfors Anna, Vallittu Marjo

Työpaja

Tila: Vi-D-328

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Oppimiskokemuskysely LearnWell ohjauksen osana ​

Lue abstrakti

Rönkkönen Sara, Kosenkranius Merly, Hailikari Telle

Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin hyvien käytänteiden tietopankki – Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin koordinoivan hankkeen tuloksia

Lue abstrakti

Asunmaa Tuuli, Lahnalampi Hanna, Manninen Milja

Osuva kehittää ohjausta ja oppimisen tukea yhteisöllisesti Oulun ammattikorkeakoulussa

Lue abstrakti

Toiviainen Elina, Laajala Tiina, Hiltunen Pirjo

Suullinen esitys

Tila: Vi-S-125

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Pelillisyyttä oppimiseen

Lue abstrakti

Karttunen Jari

Työpaja

Tila: Vi-S-126

klo 11.00 – 12.00

Mitä on pedagoginen johtaminen korkeakouluissa?

Lue abstrakti

Parpala Anna, Mäki Kimmo

Työpaja

Tila: Vi-S-210

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Yliopistopedagogiikka-lehden kirjoittajapaja

Lue abstrakti

Murtonen Mari, Hirsto Laura, Tuuliainen Anna-Maija

Luova esitys

Tila: Vi-S-301

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

From Repository to Interactive Learning Environment: The Changing Role of the LMS

Lue abstrakti

Swanepoel Charika

Englanniksi

Tila: Vi-S-312

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Liikkuva oppiminen – tauottamisen pedagogiikkaa

Lue abstrakti

Heimovaara Essi

Työpaja

Tila: Vi-S-313

Avaa karttalinkki

klo 11.00 – 12.00

Transformative Learning Design Workshops? Enhancing the Well-being of Higher Education Educators

Lue abstrakti

Alanko-Turunen Merja, Alhonen Marika

Micro Contents as a Catalyst for Professional Development

Lue abstrakti

Weaver Cai

The role of self-care in supporting higher education teachers’ wellbeing

Lue abstrakti

Taina Civil

Englanniksi

Tila: Stage E-talo

klo 11.00 – 12.00

Akatemiasta arkeen – Kuinka viedä akatemiatutkimuksen tuottamaa tieteellistä tietoa käytännön ammattikorkeakouluopetukseen?

Lue abstrakti

Ryymin Essi, Tahvonen Outi

Millainen ilmiö on kestävä yrittäjyyskasvatus?

Lue abstrakti

Tunkkari-Eskelinen Minna

Luova esitys

Tila: Liikuntasali

klo 11.00 – 12.00

Keho, luovuus ja tunteet käyttöön – Hyvinvointia rakentamassa

Lue abstrakti

Virtanen Viivi

Luova esitys

Tauko 1h30min

Keskiviikko 5.6

Sessio 2

Tila: Auditorio

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Korkeakouluopettajien hyvinvoinnin tutkimuspohjainen kehittäminen

Lue abstrakti

Järjestäjä: Liisa Postareff

Diskussantti: Mari Murtonen

Akateemisen henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen HOT-perustaisella kurssilla

Lue abstrakti

Balla Viktoria, Katajavuori Nina, Lampinen Nina, Asikainen Henna, Helsingin yliopisto.

Korkeakoulun keskijohdon ja henkilöstön pedagogisen hyvinvoinnin käytännöt ja kokemukset

Lue abstrakti

Mäki Kimmo, Gjerstad Eevastiina, Kotila Hannu, Nyberg Crister, Haaga-Helia. 

Opetuksen ja hyvinvoinnin väliset yhteydet –opetustilanteiden tarkastelua älysormus- ja videoaineiston avulla

Lue abstrakti

Postareff Liisa, HAMK; Parpala Anna, Helsingin yliopisto; Nokelainen Petri, Tampereen yliopisto;
Kosenkranius Merly, HAMK; Puhakka Ilmari, Tampereen yliopisto; Pylväs Laura, Helsingin yliopisto; Rintala Heta, HAMK; Räisänen Milla, Helsingin yliopisto; Wallin Anna, Tampereen yliopisto.

Tietoa, keskustelua ja toimintaa – Tavoitteena opettajien ja yhteisön hyvinvointi”

Lue abstrakti

Virtanen Viivi, Hämeen ammattikorkeakoulu; Pylkkönen Tiina, Aalto-yliopisto; Keltikangas Kirsti, Aalto-yliopisto.

Symposium

Tila: Luokka Vi-C-130

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Millä keinoilla digityökalut voisivat tulevaisuudessa auttaa opettajaa tekemään saavutettavia sisältöjä?

Lue abstrakti

Mattila Anna-Liisa

Tulevaisuuden taitojen integrointi opetukseen Nepalissa – hankkeen alustavia tuloksia

Lue abstrakti

Susimetsä Marko, Burns Eila, Kanninen Susanna, Uusinokka Simo

Opiskelijalähtöisen ja dialogisen vuorovaikutuksen ilmeneminen ja edistäminen korkeakoulupedagogiikassa

Lue abstrakti

Lehesvuori Sami, Lehtinen Antti, Hämäläinen Raija, Maunuksela Jussi, Koskinen Pekka

Pedagogisen koulutuksen yhteys opettajan pedagogisiin käytäntöihin ja pystyvyysuskomuksiin

Lue abstrakti

Tuononen Tarja, Hyytinen Heidi, Kleemola Katri, Hailikari Telle, Toom Auli

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-146

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Digitaalisen arvioinnin kehitys ja tulevaisuuden suunnat Helsingin yliopistossa

Lue abstrakti

Tikkala Aiju, Kivinen Birgitta

Datanlukutaito osaksi korkeakoulujen opetussisältöjä

Lue abstrakti

Soininen Tiina

Kohti DigiVisioa – yhdessä erilaisina

Lue abstrakti

Lempinen Katja, Saarinen Pia

Yhteinen kurssitarjotin kansainvälisen virtuaaliliikkuvuuden mahdollistajana

Lue abstrakti

Kallo Liisa, Laamanen Merja

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-304-305

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Arvot oikeustieteen opiskelijoiden käsityksissä hyvästä juristista

Lue abstrakti

Haarala-Muhonen Anne, Myyry Liisa

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden odotukset kasvatustieteen opinnoissa selviytymisestä

Lue abstrakti

Tuijula Tiina, Massinen Hannele

Ammatillisen ja yliopistollisen opettajankoulutuksen opiskelija: Miksi minä haluan opettajaksi?

Lue abstrakti

Korhonen Anne-Maria, Susimetsä Marko, Kosenkranius Merly, Näykki Piia, Veermans Marjaana, Kauppinen Merja

Arvoa kaikille? Tapaustutkimus digitaalisten palvelujen muotoilun opetuksen työelämälähtöisestä toteutuksesta

Lue abstrakti

Malin Arja-Tuulikki

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-236

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Oodi Oppimisen Tuelle Korkeakoulutuksessa

Lue abstrakti

Järjestäjä: Sanna Ryökkynen

Diskussantti: Päivi Pynnönen

Oppimisen pedagoginen tuki yliopistossa.

Lue abstrakti

Vuojärvi Hanna, Lapin yliopisto; Äikäs Aino, Sointu Erkko, Korkeamäki Johanna, Itä-Suomen yliopisto.

Saavutettavuussuunnitelmat työkaluna korkeakoulujen saavutettavuustyössä

Lue abstrakti

Pietilä Paula, Turun yliopisto; Huuhka Essi, Turun yliopisto; Eskola Seija, JAMK.

Yksilölliset järjestelyt ja tuki ammattikorkeakoulussa

Lue abstrakti

Toivonen Samu, Hämeen ammattikorkeakoulu

Symposium

Tila: Vi-C-339

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Generatiivinen tekoäly tutkimusopinnoissa

Lue abstrakti

Härkki Tellervo, Koskela Teija

Työpaja

Tila: Vi-D-105

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 14.00

Eduix Oy

Wihi opintojen edistymisen seurannan tukena, Case Metropolia

Buure Tuija, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ilmén Minna, Asiakuspäällikkö, Eduix Oy

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-206

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Millainen ilmiö on kestävä yrittäjyyskasvatus?

Lue abstrakti

Tunkkari-Eskeline Minna

Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus tuo yhteen eri toimialat

Lue abstrakti

Peltokangas Kenneth, Nygård Tiina, Ruuskanen Taina, Riuttanen Laura

Yrittäjyyspainotteinen sairaanhoitajakoulutus tuottamassa uudenlaista osaamista

Lue abstrakti

Pakkanen Piiku, Vikberg-Aaltonen Paula, Leander Toni, Puhtimäki Kirsi, Hanka Sari, Hero Laura-Maija

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-214/215

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Teknologista vierihoitoa vai sparraavaa pedagogista tukea? Digimentoritoiminta käytännössä.

Lue abstrakti

Tervonen Joakim, Vaskuri Paula

Tiimioppiminen ammattikorkeakoulussa koulutusjohtajien ja opetussuunnitelman näkökulmasta

Lue abstrakti

Koivunen Sakari, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Iiskala Tuike

Osaamispoluilla kohti työhyvinvointia ja ketterää oppimista – Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden henkilöstön osaamista kehittämässä

Lue abstrakti

Koivumaa Margit, Carver Eric, Rainiala Susanna, Sarajärvi Ulla

Kehittämistyö ohjauksen vaikuttavuuden edistämisestä ja havaintoja muutosprosessista

Lue abstrakti

Marjokorpi Annakaisa

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-217/218

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Oletko kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentaja? –tunnista kestävyysosaamisesi

Lue abstrakti

Asikainen Eveliina, Ruhalahti Sanna, Teräs Hanna, Eskola-Salin Nina, Mäki-Hakola Hanne, Majuri Jenni, Rantanen Outi

Työpaja

Tila: Vi-D-328

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Great Place to Develop – Simulaatiopedagogiikan kehittäminen tutkimusperustaisesti kohti laadukasta ja merkityksellistä oppimista

Lue abstrakti

Aura Suvi, Silén-Lipponen Marja, Äijö Marja, Saukkonen Mirja, Lehtonen Johanna

Sairaanhoitajaopiskelijoiden valtakunnallisen ydinosaamisen kokeen kehittäminen ammattikorkeakoulujen välisenä dialogisena yhteistyönä

Lue abstrakti

Silén-Lipponen Marja, Annola Erja, Marttila Kaija

Keskitetty hakeutumispalvelu lääketieteen opiskelijoille ja valmistuneille lääkäreille HUSiin

Lue abstrakti

Palin Katri, Levy Anna

Suullinen esitys

Tila: Vi-S-125

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Ovatko teidän opiskelijanne yksinäisiä? Yksinäisyyttä vähentämässä koko korkeakoulun voimin: School to Belong-ohjelma.

Lue abstrakti

Sairanen Laura, Rouhiainen Heidi, Lievonen Mikko

Työpaja

Tila: Vi-S-126

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Läpäisyteemojen rakennustyömaa – Yhdessä kohti kestävää ja hyvinvoivaa opetussuunnittelun tulevaisuutta

Lue abstrakti

Kirsti Rasehorn, Herva Riikka

Työpaja

Tila: Vi-S-210

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

YAMK tutkintojen yhteiskehittämisen kaffela

Lue abstrakti

Hero Laura-Maija

Työpaja

Tila: Vi-S-301

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Mind & Study, the Aalto online study wellbeing course: material now open

Lue abstrakti

Rytkönen Anni, Saarimäki Sanni, Niiva Henna, Mattila Alli

Englanniksi

Tila: Vi-S-312

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

3D-kartoitus – koko tiimin potentiaali ja luovuus käyttöön

Lue abstrakti

Alhonen Marika, Kunnari Irma, Laivola Taina

Työpaja

Tila: Vi-S-313

Avaa karttalinkki

klo 13.30 – 15.00

Teaching Singing in Higher Education Institutions – Student’s Subjectivity at the core of the educational work

Lue abstrakti

Capponi-Savolainen Analía

Diversity work at a large international collaboration

Lue abstrakti

Räsänen Sami

Building Global Well-Being through Climate Smart Agriculture and Entrepreneurship Programmes for Indian Agricultural Universities

Lue abstrakti

Ruohonen Mikko, Ahonen Mikko, Mahajan Gururaj, Vartiainen Katriina

Sustainable Education Development: Asian challenges & need for localisation and contextualisation of educational advice

Lue abstrakti

Narra Sruti, Kallioniemi-Chambers Virve

Englanniksi

Tila: Stage E-talo

klo 13.30 – 14.30

Improvisaatio leikin, luovuuden ja ajattelun innostajana

Lue abstrakti

Ikonen Mirjami

Luova esitys