Torstai 6.6

8.00 Ilmoittautuminen aukeaa (avoinna koko päivän)

08.00-09.15 Aamukahvit

9.00–10.30 Sessio 3

10.45–12.00 Sessio 4

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 Sessio 5

14.00–14.30 Kahvitauko
Kahvi/Tee ja marjapiirakka

14.30–15.30 Keynote-puhuja
Systeemiälykkäästi hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
Anne Birgitta Pessi, Prof. Dos. Helsingin yliopisto
Lue abstrakti

15:30-16.00 Pedaforum 2024 – tapahtuman päättäminen:
Vuoden 2025 Pedaforum -tapahtuman järjestäjän julkistaminen.
Tanssija, koreografi Natasha Lommi esiintyy.

Sessio 3

Tila: Auditorio

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Tulevaisuustyön ja ennakointitoiminnan kehittäminen yksilön ja organisaation osaamiseksi

Lue abstrakti

Järjestäjä: Anne-Maria Korhonen

Diskussantti: Mervi Friman

Metsäalan opettajien ja yritysten välisen yhteistyön tukeminen ennakointi- ja tulevaisuustyöllä Uruguayssa.

Lue abstrakti

Niinimäki Jukka, Korhonen Anne-Maria, Niskanen Nana. HAMK.

Skenaariopeli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden tulevaisuustyö- ja ennakointiosaamisen vahvistajana.

Lue abstrakti

Laine Pasi, HAMK; Markku Arto, Yleisradio; Tammilehto Mika, HAMK.

Korkeakoulun strateginen johtaminen rakentaa korkeakoulujen tulevaisuutta.

Lue abstrakti

Kuusisto-Ek Helena, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tulevaisuusorientaation soisi kehittyvän osana haaste- ja muotoiluperustaisia pedagogisia käytänteitä.

Lue abstrakti

Hero Laura-Maija, HAMK.

Symposium

Tila: Luokka Vi-C-130

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Pedagogiikka, tekniikka ja tukipalvelut. Sosiomateriaalinen näkökulma opetuksen tukipalveluihin

Lue abstrakti

Uotila Pekka

Pedagogiikkaa vai byrokratiaa – kokemuksia eurooppalaisesta korkeakouluverkostosta

Lue abstrakti

Laamanen Merja, Kallio Liisa

Kolmen yliopiston yhteistyötä: AISS – Artificial Intelligence for Sustainable Societies Erasmus Mundus maisteriohjelman kehittäminen

Lue abstrakti

Baltzar Pauliina, Turunen Markku

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-146

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Verraton arvioinnin apu: arviointimatriisi

Lue abstrakti

Marstio Tuija, Mattila Anssi, Tiirikainen Pirjo

Käänteinen arviointi insinöörimatematiikassa

Lue abstrakti

Toivola Marika

Tekniikka edellä kohti läpinäkyvämpää arviointia

Lue abstrakti

Hölttä Marko, Kivinen Birgitta

Yhdessä vai itsenäisesti – suoritustavan vaikutus opiskelijan hyvinvointiin ja asiantuntijana kehittymiseen

Lue abstrakti

Veinio Joanna

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-304-305

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

KoKo – Kohti Koulutusta

Lue abstrakti

Porras Päivi, Hurme Jarkko, Lähteenmäki Henry

Avoimen yliopisto-opetuksen murros Helsingin yliopistossa – verkko-opetuksesta lähiopetukseen?

Lue abstrakti

Krapu Jenni, Harju Vilhelmiina

Annammeko aikaa ajatella? Opiskelijan työmäärän mitoittamisella kohti parempaa oppimiskokemusta

Lue abstrakti

Aura Suvi, Rantamäki Oona, Viklund Esa

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-339

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Tehokkaampaa oppimista analytiikan avulla

Lue abstrakti

Järjestäjä: Tiina Soininen

Diskussantti: Petri Laitinen

Oppikoppi – Mikä se on?

Lue abstrakti

Gröhn Anssi, Karelia ammattikorkeakoulu.

Oppimisanalytiikan vaikutukset oppimiseen.

Lue abstrakti

Soininen Tiina, Karelia ammattikorkeakoulu.

Oppimisanalytiikka opetuksen kehittämisen näkökulmasta jatkuvassa oppimisessa.

Lue abstrakti

Väätäjä Heli, Alhonsuo, Mira, Lapin ammattikorkeakoulu.

Oppimisanalytiikka teknisen oppisisällön opettamisen ja oppimisen näkökulmasta.

Lue abstrakti

Toots Väinö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Symposium

Tila: Vi-D-206

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointihanke (KAPPAS2)

Lue abstrakti

Hyytinen Heidi, Nissinen Kari, Silvennoinen Kaisa, Jämsä Martta, Ursin Jani

Työelämäopintojen ja uraohjauksen kehittäminen Taideyliopistossa

Lue abstrakti

Kaitajärvi-Tiekso Juho, Falck Anu

Yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen kehittyminen eri tieteenaloilla

Lue abstrakti

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Kallio Eeva K., Gerlander Maija, Taalas Peppi

Korkeakouluopettajien käsityksiä tekoälyn vaikutuksista opetukseen ja opiskeluun

Lue abstrakti

Kallunki Veera, Kinnunen Päivi, Myyry Liisa, Haarala-Muhonen Anne, Katajavuori Nina, Pyörälä Eeva

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-214/215

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Kohti kokonaisvaltaista ja transformatiivista pedagogiikkaa

Lue abstrakti

Jussila Jari, Riihimäki Mona-Anitta

Suurryhmäpedagogiikka ja johtaminen

Lue abstrakti

Nousiainen Eero

Pedagoginen malli transformatiiviseen kestävän kehityksen oppimiseen korkeakoulussa

Lue abstrakti

Käpylä Jonna, Auvinen Hannele

Formaali vastavuoroinen vertaisoppiminen korkeakoulussa

Lue abstrakti

Alaniska Hanna

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-217/218

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Lego-pedagogiikka metakognitiivisten taitojen ja luovuuden ja leikin virittäjänä

Lue abstrakti

Ikonen Mirjami

Työpaja

Tila: Vi-D-328

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Myötätunto korkeakouluopiskelijan voimavarana

Lue abstrakti

Tuominen Riikka

Miten uusinta tutkimustietoa dopamiinista voisi hyödyntää akateemisen kirjoittamisen opetuksessa?

Lue abstrakti

Helenius Jutta

Metsäresepti-mahtava manifesti

Lue abstrakti

Häggblom Ulla

Dialogisuus yhtenä tekijänä lisäämässä yliopisto-opiskelijoiden motivaatiota

Lue abstrakti

Laitinen Hanna

Suullinen esitys

Tila: Vi-S-125

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Mihin korkeakouluopettaja käyttää työaikansa? Työpaja aikasyöpöistä ja niiden automatisoinnin mahdollisuuksista

Lue abstrakti

Heikkinen Sami

Työpaja

Tila: Vi-S-126

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Tekoälyn mahdollisuudet uraohjauksessa

Lue abstrakti

Ahola Marja, Hartikainen Anita

Työpaja

Tila: Vi-S-210

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Yhteisöllinen prosessi yhteisöllisestä pedagogisesta säätelystä

Lue abstrakti

Murtonen Mari, Riekkinen Jere, Salmento Heidi, Vilppu Henna

Luova esitys

Tila: Vi-S-301

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

How to empower learners through co-creative approaches – snapshot of experiences and open questions

Lue abstrakti

Vognæs Stinne, Kiviluoma Tomi

Englanniksi

Tila: Vi-S-312

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Fasilitoidut työpajat osallistamista tukemassa – Noste-kehittämisohjelma ja yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Lue abstrakti

Niemitalo-Haapola Elina, Rytivaara Anu

Työpaja

Tila: Vi-S-313

Avaa karttalinkki

klo 9.00 – 10.30

Associations between higher education learning and student well-being

Lue abstrakti

Rönkkönen Sara, Kosenkranius Merly, Hailikari Telle, Virtanen Viivi

Have university students returned to campus after the pandemic?

Lue abstrakti

Söderlund Karolina, Gyllenberg Frida, Holmqvist-Jämsén Sofia, Junni Paulina, Mickwitz Åsa, Seikkula Minna

Englanniksi

Tila: Stage E-talo

Avaa karttalinkki (oikea rakennus merkitty E-kirjaimella karttaan)

klo 9.00 – 10.00

Hyvinvointia ja oppimista – LearnWell -tutkimusryhmä korkeakoulupedagogiikan kehittäjänä

Lue abstrakti

Ryymin Essi, Postareff Liisa

Luova esitys

Tila: ZOOM

klo 10.00 – 10.30

Young people’s health habits and experiences of stress and well-being during the COVID-19 pandemic

Lue abstrakti

Zoom linkki

Hästbacka Miia

Tauko 15min

Torstai 6.6

Sessio 4

Tila: Auditorio

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Opiskelijan hyvinvointi koetuksella? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opiskelusta pandemian aikana

Lue abstrakti

Laamanen Merja, Ladonlahti Tarja, Häkkinen Päivi, Kärkkäinen Tommi

Diversiteetin ja saavutettavuuden lisäämisen haasteita näyttelijänkoulutuksessa

Lue abstrakti

Koskinen Anu

Miten tuoda saavutettavuus näkyväksi? Saavutettavuuspisteiden kehittäminen Tampereen yliopistoon

Lue abstrakti

Baltzar Pauliina, Avellan Tero, Keskinen Tuuli, Turunen Markku

Suullinen esitys

Tila: Luokka vi-C-130

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

KoKo – kohti koulutusta hanke, työpaketti 1

Lue abstrakti

Koljonen Erjaleena, Porras Päivi

Valmentava koulutus edistää maahanmuuttajien pääsyä korkeakoulutukseen

Lue abstrakti

Kopsa Karoliina, Niskanen Kaisa

Kaksikielinen MOOC monitaustaisille oppijoille: Matka, Tulokset ja Pohdinta

Lue abstrakti

Kurki Altti

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-105

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 11.15

3D Bear

Kansainväliset go-to-market projektit yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä

Rantapero-Laine Anna , Director, International Operations

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-214/215

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Osaamismerkki motivoi ja osoittaa osaamisen kehityksen – kokemuksia osaamismerkkien käytöstä jatkuvassa oppimisessa

infolinkki

Väätäjä Heli, Alhonsuo Mira, Belaglozava Liudmila, Soininen Tiina Gröhn, Anssi

Opiskelijat analysoivat mehiläisiä tekoälyllä

Lue abstrakti

Seppänen Lasse

Virtuaalinen navetta- ja sikalavierailu kotieläintieteen verkko-opetuksessa – oppimista tukevat tekijät

Lue abstrakti

Honkanen Anne

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-217/218

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Mielihyvin duunissa – opettajakouluttajien ja ammatillisten opettajien mielenhyvinvointiosaaminen

Lue abstrakti

Purhonen Kirsi, Seppälä Minna, Eskola-Salin Nina

Työpaja

Tila: Vi-S-125

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Automatisoitujen oppimisratkaisujen kehittäminen korkeakoulupedagogisen koulutustarjonnan laajentamiseksi

Lue abstrakti

Riekkinen Jere, Murtonen Mari, Salmento Heidi

Työpaja

Tila: Vi-S-126

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet korkeakoulutuksessa

Lue abstrakti

Nyqvist Maarit, Huovinen Leo

Työpaja

Tila: Vi-S-210

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Yhteisöllinen prosessi yhteisöllisestä pedagogisesta säätelystä

Lue abstrakti

Murtonen Mari, Riekkinen Jere, Salmento Heidi, Vilppu Henna

Luova esitys

Tila: Vi-S-312

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Miten arvioida korkeakouluopiskelijoiden osaamista nyt ja tulevaisuudessa?

Lue abstrakti

Kaarakka Terhi, Heikkinen Lasse, Toivola Marika, Rämö Johanna, Kangaslampi Riikka, Ali-Löytty Simo, Hirvonen Jani, Laakkonen Petteri

Työpaja

Tila: Vi-S-313

Avaa karttalinkki

klo 10.45 – 12.00

Integrating Generative AI into Pedagogy: A Case Study from the University of Helsinki

Lue abstrakti

Järvinen Jussi-Pekka

Towards a standardized digital content in distance learning in Finland: The e-learning quality criteria as a strategic governance toolkit

Lue abstrakti

Okonkwo Ejike

Englanniksi

Tila: Stage E-talo

Avaa karttalinkki
(oikea rakennus merkitty E-kirjaimella karttaan)

klo 10.45 – 12.00

Autenttinen liike – herkisty myötätunnolle itseä ja muita kohtaan

Lue abstrakti

Karttunen Jari

Luova esitys

Tila: Liikuntasali

Avaa karttalinkki
(oikea rakennus merkitty H-kirjaimella karttaan)

klo 10.45 – 12.00

TANSSI – kohti kokonaisvaltaista läsnäoloa ja hyvinvointia, kehon, mielen ja aivoliikunnan avulla

Lue abstrakti

Lommi Natasha, Häyrynen Elina

Luova esitys

Tauko 60min

Torstai 6.6

Sessio 5

Tila: Auditorio

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Mitä korkeakoulupedagoginen täydennyskoulutus merkitsee opettajille?

Lue abstrakti

Virtanen Viivi, Civil Taina, Postareff Liisa

Korkeakoulupedagogisen osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin tukemisessa opetussuunnitelmatyön aikana

Lue abstrakti

Parjanen Lotta, Viitanen Kirsi

Tekoäly opettajankoulutuksen tutkimusopinnoissa

Lue abstrakti

Härkki Tellervo, Leino Miika, Thorström Tarmo, Vartiainen Henriikka, Tedre Matti, Rönkkö Marja-Leena

Suullinen esitys

Tila: Luokka Vi-C-130

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Ammattikorkeakouluopettajien näkökulmia roolistaan opiskeluhyvinvoinnin tukijoina

Lue abstrakti

Tuominen Riikka, Rönkkönen Sara

ARVOKAS OPPIJA – oppimista tukeva ympäristö ja tasavertaiset käytänteet HUSissa

Lue abstrakti

Suihko Irene, Levy Anna

On ihan ookoo jännittää – oppimisympäristö akateemisen yhteisön käyttöön Itä-Suomen yliopistossa

Lue abstrakti

Hyvärinen Marja-Leena, Niskanen Sanna, Karvinen Sanna, Aronen Aleksis, Ruth Katri

Suullinen esitys

Tila: Vi-C-146

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Korkeakoulun ohjaajien ja opiskelijoiden kokemukset verkko-ohjauksen aikaisesta ohjausvuorovaikutuksesta

Lue abstrakti

Kaipainen Terhi

Opettajankoulutusohjelman kehittäminen korkeakouluasteelle Lähi-idän alueella

Lue abstrakti

Laurikainen Marja, Niskanen Nana

Digivisio 2030 -hanke tukee korkeakoulujen valmiuksia digipedagogiikassa

Lue abstrakti

Hakanurmi Satu

Suullinen esitys

Tila: Vi-D-217/218

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Kokeilemalla oivalluksia saavutettavuudesta: apuvälineet ja maailma eri aistein koettuna

Lue abstrakti

Baltzar Pauliina, Avellan Tero, Keskinen Tuuli, Turunen Markku

Työpaja

Tila: Vi-S-125

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Hiljainen tieto: opintojakson suunnittelun salainen ase

Lue abstrakti

Kuiri Tiina

Työpaja

Tila: Vi-S-126

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Hyvinvointia vertaisoppimalla

Lue abstrakti

Alaniska Hanna, Lampinen Maija

Työpaja

Tila: Vi-S-312

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

Opintojaksopalaute – oiva apuväline opetuksen laadun mittaamisessa ja kehittämisessä vai onko?

Lue abstrakti

Salmela Tommi, Nokelainen Petri

Työpaja

Tila: Vi-S-313

Avaa karttalinkki

klo 13.00 – 14.00

An AI Agent Mediating Student Help-Seeking

Lue abstrakti

Silvola Anni, Merikko Joonas

Towards design-based education: A baseline of student experiences on collaborative learning and interdisciplinary collaboration

Lue abstrakti

Rönkkönen Sara, Kosenkranius Merly, Virtanen Viivi, Postareff Liisa, Jussila Jari

Englanniksi

klo 13.00 – 14.00

Tila: Stage E-talo

Avaa karttalinkki
(oikea rakennus merkitty E-kirjaimella karttaan)

Katsellaan yhdessä tulevaisuuden hyvinvoivaa korkeakoulua – yhteiskunnallisen mielikuvituksen kiikareilla!

Lue abstrakti

Ryymin Essi, Ryökkynen Sanna

Luova esitys